استاد  علی عینی دبیر برتر درس زبان انگلیسی
کنکور زبان کرج

استاد علی عینی دبیر برتر درس زبان انگلیسی

استاد علی عینی

دبیر برگزیده درس زبان انگلیسی در شهر کرج

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

مدرس زبان کنکور و پایه

سرگروه دبیران زبان انگلیسی ناحیه ۳کرج

۲۶ سال سابقه تدریس در دبیرستانهای کرج

شهید سلطانی سه کرج

شاهد شهید پناهی

دانش انتخاب

سلام البرز

پردیس دخترانه

البرز دخترانه

استاد علی عینی دبیر برتر درس زبان

در تمامی رشته های در هر سه پایه

دهم ، یازدهم و دوازدهم

تکنیکی ، ترکیبی ، تستی

آنلاین و حضوری

جهت رزرو کلاس با شماره تماس

۸۰۳۷  ۱۹۰  ۰۹۱۲

تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید