استاد  علی عینی دبیر برتر درس زبان انگلیسی
کنکور زبان کرج

استاد علی عینی دبیر برتر درس زبان انگلیسی

استاد علی عینی

دبیر برگزیده درس زبان انگلیسی در شهر کرج

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

مدرس زبان کنکور و پایه

سرگروه دبیران زبان انگلیسی ناحیه 3کرج

۲۶ سال سابقه تدریس در دبیرستانهای کرج

شهید سلطانی سه کرج

شاهد شهید پناهی

دانش انتخاب

سلام البرز

پردیس دخترانه

البرز دخترانه

استاد علی عینی دبیر برتر درس زبان

در تمامی رشته های در هر سه پایه

دهم ، یازدهم و دوازدهم

تکنیکی ، ترکیبی ، تستی

آنلاین و حضوری

جهت رزرو کلاس با شماره تماس

8037  190  0912

تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید