جهت ثبت آگهی در سایت کرج سرویس اطلاعات زیر را به واتس اپ ۰۹۳۹۲۰۳۹۹۶۵ ارسال نمایید.

۱- عنوان آگهی

۲- متن آگهی

۳- آدرس

۴- شماره تماس تلفن

۵- شماره تماس همراه

مبلغ ثبت آگهی در سایت کرج سرویس ۱۲۰,۰۰۰ تومان و برای آگهی های ویژه ۲۵۰,۰۰۰ می باشد.