انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد
انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد تهران و کرج

انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد

انتخاب رشته کنکور در تهران و کرج به صورت حضوری و غیرحضوری

انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد در تهران و کرج
انتخاب رشته کنکور سراسری در تهران و کرج

توسط تیم حرفه ای از برترین مشاوران تحصیلی

با سالها سابقه ی موفق در مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته از پایه تا کنکور

بررسی کامل کارنامه دانش آموز توسط تیم مشاوره ای و در حضور دانش آموز

انتخاب رشته کنکور کرج
انتخاب رشته کنکور کرج

ارائه توضیحات کامل و چگونگی مشاوره ی انتخاب رشته جهت آگاه سازی دانش آموز

برگزاری آزمون های تیپ شخصیتی جهت بالا بردن دانش آموز از ویژگی های فردی و روانشناختی

ارائه ی توضیحات کامل در مورد تک تک رشته ها و  دانشگاه ها

امتیاز بندی و رتبه بندی دانشگاه ها

توضیحات تکمیلی در مورد بازار کار رشته ها

انتخاب رشته کنکور کرج و تهران
انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد در کرج و تهران

ارائه ی توضیحات کامل در مورد تمامی رشته های موجود و جدید

آینده نگری رشته ها و گستردگی مشاغل زیر مجموعه ی هر رشته

احتمال و یا درصد قبولی در هر رشته با توجه به درصدهای کسب شده در کنکور

انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد تهران و کرج
مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد کرج و تهران

الویت بندی در انتخاب شهر و رشته

بررسی و ارائه ی الویت بندی تمام رشته ها و دانشگاه ها و چیدمان صحیح انتخاب رشته

برای رزرو مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد

به صورت حضوری در تهران و کرج

و برای رزرو انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد

به صورت غیر حضوری در سایر شهرها

با شماره همراه

8037  190  0912

تماس بگیرید

مشاوره انتخاب رشته کنکور در تهران و کرج
مشاوره و برنامه ریزی کنکور در تهران و کرج

دیدگاهتان را بنویسید