اردوی مطالعاتی نوروزی
اردوی دانش آموزی کرج

اردوی مطالعاتی نوروزی

اردوی مطالعاتی نوروزی دخترانه

اردوی  نوروزی دخترانه
بهترین اردوی دخترانه

تحت نظارت برترین تیم مشاوره تحصیلی

با جدیدترین روش ها و مدرن ترین تجهیزات

ثبت نام اردوی دخترانه کرج
ثبت نام اردوی دخترانه کرج

ساعت بندی مطالعه

برگزاری آزمون های دوره ای

ثبت نام اردوی دخترانه کرج
رزرو اردوی دخترانه کرج

رفع اشکال و تدریس نکته ای کلیه مطالب کنکور

بررسی تست های کنکور سراسری داخل و خارج

ثبت نام اردوی مطالعاتی نوروزی دخترانه کرج
رزرو اردوی دخترانه کرج ویژه نوروز

تنوع در فضای مطالعاتی

استراحت های زمان دار

اردوی دخترانه نوروزی کرج
ثبت نام اردوی نوروزی دخترانه کرج

مسابقات در چهارچوب سوالات 4گزینه ای و کنکوری

ورزش های گروهی

ثبت نام اردوی درسی نوروزی دخترانه کرج
اردوی دخترانه کرج

جلسات انگیزشی مداوم

تغذیه و میان وعده