دکتر فریدون کوره ای استاد برتر زبان و ادبیات فارسی
برترین دبیر ادبیات کرج

دکتر فریدون کوره ای استاد برتر زبان و ادبیات فارسی

استاد فریدون کوره ای پر افتخار ترین دبیر زبان و ادبیات  فارسی استان البرز -کرج 27 سال تدریس کنکور 15 سال سابقه تدریس در دانشگاه مدرس زبان و ادبیات فارسی…

ادامه مطلب دکتر فریدون کوره ای استاد برتر زبان و ادبیات فارسی