استاد فرشاد قربانی دبیر برتر فیزیک
دبیر برتر فیزیک کرج

استاد فرشاد قربانی دبیر برتر فیزیک

استاد فرشاد قربانی دبیر برتر فیزیک در استان البرز با بیش از ده ها رتبه ی برتر در درس فیزیک تدریسی کاملا متفاوت و ابزاری بسیار کاربردی آموزش کاملا مفهومی…

ادامه مطلب استاد فرشاد قربانی دبیر برتر فیزیک