کلاس های آنلاین و آفلاین اساتید دریافت… کاد… استاد علمداری
کلاس های آنلاین استاد علمداری

کلاس های آنلاین و آفلاین اساتید دریافت… کاد… استاد علمداری

کلاسهای آفلاین و آنلاین اساتید دریافت کاد شیمی جامع کنکور شیمی پایه دهم شیمی پایه یازدهم شیمی پایه دوازدهم هر آنچکه دانش آموز کنکوری در درس شیمی نیاز دارد در…

ادامه مطلب کلاس های آنلاین و آفلاین اساتید دریافت… کاد… استاد علمداری

استاد محمد عباسی

استاد محمد عباسی دبیر برتر شیمی دانش آموخته رشته پزشکی و شیمی محض مبدع سبک جدید آموزشی مفهوم محور پژوهشگر و مستند ساز علمی و آموزشی سابقه تدریس کنکور و…

ادامه مطلب استاد محمد عباسی