استاد پویا پورمیرزایی دبیر زیست شناسی
برترین دبیر زیست شناسی

استاد پویا پورمیرزایی دبیر زیست شناسی

استاد پویا پورمیرزایی   ارشد فیزیولوژی آسیب شناسی دبیر رتبه های برتر کنکور قبولی متعدد پزشکی در سالهای گذشته مولف کتاب فیزیولوژی- زیست شناسی تدریس  در شهر های تهران کرج…

ادامه مطلب استاد پویا پورمیرزایی دبیر زیست شناسی
دکتر علی عزتی
دکتر علی عزتی دبیر برتر کنکور

دکتر علی عزتی

دکتر علی عزتی دبیر برتر درس زیست شناسی در کرج نویسنده کتاب آس گاج مدرس آنلاین آموزشگاه های کشور مدرس و مولف زیست شناسی پرورش رتبه های برتر کنکور مدرس…

ادامه مطلب دکتر علی عزتی