استاد پویا پورمیرزایی دبیر زیست شناسی
برترین دبیر زیست شناسی

استاد پویا پورمیرزایی دبیر زیست شناسی

استاد پویا پورمیرزایی   ارشد فیزیولوژی آسیب شناسی دبیر رتبه های برتر کنکور قبولی متعدد پزشکی در سالهای گذشته مولف کتاب فیزیولوژی- زیست شناسی تدریس  در شهر های تهران کرج…

ادامه مطلب استاد پویا پورمیرزایی دبیر زیست شناسی