جهت ثبت آگهی در سایت کرج سرویس اطلاعات زیر را به واتس اپ 09392039965 ارسال نمایید.

1- عنوان آگهی

2- متن آگهی

3- آدرس

4- شماره تماس تلفن

5- شماره تماس همراه

مبلغ ثبت آگهی در سایت کرج سرویس 120,000 تومان و برای آگهی های ویژه 250,000 می باشد.