دکتر علی عزتی
دبیر زیست کرج

دکتر علی عزتی

دکتر علی عزتی دبیر برتر درس زیست شناسی در کرج نویسنده کتاب آس گاج مدرس آنلاین آموزشگاه های کشور مدرس و مولف زیست شناسی پرورش رتبه های برتر کنکور مدرس…

ادامه مطلب دکتر علی عزتی